Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

TVİNNİNQ LAYİHƏSİ

Tərəfdaşlar
Tərəfdaşlar

Azərbaycan tərəfdən
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi      

Avropa İttifaqının Üzv Dövlətindən
İtaliyanın Mədəni İrs, Fəaliyyətlər və Turizm Nazirliyi