Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

TVİNNİNQ LAYİHƏSİ

Struktur və əməkdaşlar

Yədullayeva Səbinə

Komanda

Tərcüməçi