Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

TVİNNİNQ LAYİHƏSİ

Struktur və əməkdaşlar

Abbəkirov Ramil

Komanda

Rezident Tvinninq Müşaviri