Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

TVİNNİNQ LAYİHƏSİ

Struktur və əməkdaşlar

Bianki Alessandro

Komanda

Rezident Tvinninq Müşaviri