Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

TVİNNİNQ LAYİHƏSİ

Sənədlər

Mədəniyyət sektorunun idarə olunmasında yeni modelin tam həyata keçirilməsi üçün lazımi strategiyanın və inzibati islahatlar planının hazırlanmasını dəstəkləyən sənəd

 

2.9 MB